תקנון התנהגות

הכניסה ל"טו אקזיט" (חדר בריחה - מנהרת כורי הפחם) מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;

הכניסה לטו אקזיט תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה.
חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.
חובה להישמע להוראות המפעיל\ה לפני, במהלך ובתום המשחק.
החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של חברת טו קזיט, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ”י הנחיות המשחק.
השארת טלפונים ניידים, שעונים, טאבלטים ודומיהם בחדר ההמתנה בלוקרים סגורים, הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק.
בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.
תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.
אי קיום איזו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.
חברת טו אקזיט תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.
המתחם מצולם ומוקלט בכל רגע.
שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

מדיניות הזמנה

טו קזיט שמחה לארח אתכם, ועושה כל מאמץ לספק לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין באופן מקוון, בין בטלפון ובין אחרת. נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע בכל שאלה והבהרה;

הזמנה של פעילות, תעשה דרך את האינטרנט או דרך הטלפון.
הזמנה מאושרת היא קבלת המזמין, אישור בדוא”ל חוזר מטו אקזיט, המאמת את כל פרטיה.
טו אקזיט רשאית להתקשר ולוודא אישור הגעה.
לטו אקזיט האפשרות לגבות תשלום דמי מקדמה של 100 (מאה) ₪ על כל הזמנה, אשר יופחתו מתשלום שווי ההזמנה. גביית המקדמה תעשה בצורה טלפונית, גם לאחר קבלת אישור ההזמנה בדוא"ל.
טו אקזיט רשאית לבטל כל הזמנה של לקוח שסירב לתת תשלום דמי מקדמה, גם לאחר שקיבל אישור הזמנה בדוא"ל.
הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה יביא לקיצור הפעילות ע”ח המזמין.
דחייה או ביטול מועד ההזמנה יעשה עד 24 שעות לפני מועד ההזמנה ללא כל עלות.
ביטול / שינוי הזמנה יתאפשר בשליחת הודעה בכתב לכתובת הדוא”ל של טו אקזיט (להלן – “ההודעה”).
אישור הביטול, הנו קבלת המזמין, אישור בדוא”ל חוזר מטו אקזיט, המאמת את כל פרטי הביטול.

http://www.2Exit.co.il